• Profil školy

    • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už více než 30 let. Profiluje se jako škola zaměřená na gastronomii, hotelnictví a turismus. Na škole studuje v různých formách studia kolem 700 žáků. Škola se stala jako jedna z prvních hotelových škol členem Evropské asociace hotelových škol, spolupracuje se zahraničními školami podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v Bad Leonfeldenu. 

     Teoretická výuka pro žáky tříletých oborů je zajištěna v budově na Senovážném náměstí 12. Teoretická výuka pro žáky Střední odborné školy cestovního ruchu a Vyšší odborné školy je zajištěna v nově zrekonstruované budově – v ulici Fráni Šrámka 9. Žáci hotelové školy i žáci tříletých učebních oborů se připravují po odborné stránce na vybraných pracovištích regionu například v hotelu Malý pivovar, Zvon, Clarion Congress Hotel, a dalších. Škola klade důraz i na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština), aby byli žáci připraveni pro práci v zemích Evropské unie. Úroveň přípravy žáků školy je představována na každoročně pořádaném Dnu otevřených dveří, výstavě Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Č. Budějovicích, gastronomickém festivalu a řadě dalších společenských a kulturních událostí. Žáci se tradičně účastní celostátních i mezinárodních soutěží. 

     Vzdělání na Vyšší odborné škole se opírá o tři základní pilíře – výuku předmětů cestovního ruchu, výuku ekonomických předmětů a výuku dvou až tří cizích jazyků. Tato příprava umožňuje absolventům velmi dobré uplatnění v praxi – v cestovních kancelářích, hotelech, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a samosprávě apod. O evropsky srovnatelné úrovni vzdělání na VOŠ svědčí i první místa našich studentů v mezinárodních soutěžích Genial-Rotary-Inovationspreis, Tourism Promotion a dalších.

     Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže, který nenabízí jen ubytování, ale i bohatý kulturní a sportovní program k vyplnění volného času. Žáci mohou i mimo vyučování navštěvovat počítačovou učebnu, která je napojena na Internet.Velmi dobrá je spolupráce školy s Gastroklubem, jehož členy jsou rodiče žáků, učitelé a podnikatelé v oboru gastronomie. Gastroklub se podílí organizačně i finančně na mimoškolních aktivitách školy a podporuje žáky, kteří chtějí své dovednosti v oboru prezentovat.


      Více informací o škole

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti