• Nástavbové studium

    65-41-L/51 Gastronomie

    Školní vzdělávací program - Společné stravování
    Délka přípravy: 2 roky denní studium, 3 roky dálkové studium
    Způsob ukončení: maturitní zkouška
    Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů příslušného zaměření - kuchař, číšník, servírka, kuchař-číšník

    Kritéria přijímacího řízení

    Ústní ani písemné zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují následující kritéria:

    1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na střední škole (maximální počet 60 bodů)
    2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením - 10 bodů státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená certifikátem - 5 bodů
    3. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole
    4. Zdravotní požadavky na uchazeče

     

    Důležité dokumenty
     

     Přihláška ke studiu

     Zdravotní požadavky

     ŠVP Společné stravování - denní (platné od 1. záři 2012)

     ŠVP Společné stravování - dálkové (platné od 1. záři 2012)

     ŠVP Společné stravování - denní (platné od 1. záři 2019)

     ŠVP Společné stravování - dálkové (platné od 1. záři 2019)

     

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti